Palermo Turismo - Cultura e tradizioni
Poesia dialettale
Poesie e brani poetici di grandi autori siciliani


 
 
 
 
 
 
 
L‘amuri
di Nino Martoglio
 
Mamma, chi veni a diri ‘nnamuratu?
Voldiri.....un omu ca si fa l‘amuri.
E amuri chi voldiri? - un gran piccatu;
‘na bugia di l‘omu tradituri!
 
Mamma, ‘un è tantu giustu ‘ssu dittatu,
ca tradimenti non nn‘ha fattu, Turi!
Turiddu?... E chi ti dissi, ‘ssu sfurcatu?
Mi dissi.... ca pri mia muria d‘amuri!
 
Ah, ‘stu birbanti!.... E tu, chi ci dicisti?...
Nenti!.... Lu taliai ccu l‘occhi storti....
E poi?... Mi nni trasii tutta affruntata!....
 
Povira figghia mia!.... Bonu facisti!....
E....lu cori? - mi batti forti forti!....
Chissu è l‘amuri, figghia scialarata!


 
 

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 13-MAG-16
 

Provincia Regionale di Palermo - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed